Mobil logo ny 2

Relationscoaching

Våra olika relationer och dess behov

I realationscoaching riktar jag mig till:

 • Syskon som längtar efter en relation som bygger på respekt och kärlek.
 • Vuxna föräldrar och barn som vill ha en bättre relation nu i vuxen ålder.
 • Vänner som vill ha hjälp att komma ur en sårande konflikt.
 • Partners som har en bra relation idag och som vill fördjupa och få den hållbar och långvarig. Vi är olika och vill ha hjälp att mötas i våra olikheter i både konflikter och glädje.
 • Nya relationer som känner att de inte vill upprepa samma mönster som i tidigare relationer.
 • Chef och medarbetare som ser potentialer ,men vill ha hjälp att mötas i konfliker på arbetspaltesn.
 • Chefer som vill utvecklas i ett tydligare och mer empatiskt ledarskap.

Linda Fossane - Relationscoach

Görbara verktyg till lättare komunikation

 • Vi kan inte prata med varandra och förstå hur den andre resonerar
 • Vilka dolda behov vill komma till uttryck?
 • Hur ser du på dig själv i relationen?
 • Hur har du det nu och hur vill du ha det i framtiden i din relation?
 • Hur kan vi visa varandra mer respekt när vi är så olika?
Som realtionscoach hjälper jag er när ni utforskar er längtan till en bättre relation och får konkreta verktyg för samtal, förståelse för dig själv och de behov du har och de mål ni vill nå.  Vi utforskar termer som personligt ansvar kontra socialt ansvar, intigritet och samarbete. Vad är JAG , Vi och Du? 
Du ges utrymme och möjlighet att möta dig själv och din relation på en ny nivå med omtanke och respekt för era behov och känslor som behöver komma till uttryck.