Mobil logo ny 2

Parterapi i Borås

I parterapi hjälper jag er genom processen från att känna distans, otillräcklighet och rädsla i relationen till att uppleva närhet, kontakt på djupet och få en intim kärleksfull relation.

Vad drömmer och längtar du efter i din relation.

 • Att få mötas med varma ögon och en kram när du kommer hem.
 • Få mer glädje och lust mellan er till intimitet och sex.
 • Att skratta, busa och gosa.
 • Kunna lugna och reglera era nervsystem vid stress och oro.
 • Sätta sunda gränser mot varandra och mot omgivningen.
 • Att få känna kraft och gemensam riktning i relationen istället för stress och maktlöshet.
 • Förstå dig själv, dina känslor och behov och ge uttryck för dem på ett sätt som är hörbart och har en mottagare i din partner.

Linda Fossane - Parterapeut

Jag är utbildad och auktoriserad diplomerad parterapeut/
relationsterapeut och samtalsterapeut i Psykosyntes
på Huma Nova i Göteborg och Stockholm. 
Har  även vidareutbildat mig  Steg 1 i Integrativ Psykoterapi. Tillsammans en utbildning som sträcker sig över 6 år. 

Områden som utforskas i parterapi kan vara.

 • Vilka är vi nu när barnen flyttat hemifrån?
 • Stressen är för hög och livspusslet går inte i hop.
 • Min partner har varit otrogen.
 • Vi möts inte längre. Jobb, hobbies och sociala medier har tagit över.
 • Vi bråkar och kommer längre ifrån varandra.
 • Vi utvecklas åt olika håll.
 • Vi ska skiljas/separera, hur gör vi?
 • Min partner förstår mig inte.
 • Jag känner mig ensam i relationen och vet inte hur jag ska få nära kontakt med min partner. 
 • Vi har inte sex längre, jag saknar det.

Våra behov.

I våra kärleksrelationer skapar vi lika starka band som de till våra föräldrar och de blir lika smärtsamma när vi inte får våra behov tillgodosedda. Vårt behov av att knyta an till en annan människa är grundläggande och livsviktigt för vår överlevnad och välbefinnande. Behov av att känna samhörighet, närhet och kontakt. Vi längtar efter att våga bli mer sårbara och mötas i uppriktig nyfikenhet och känna känslomässig äkta kontakt. Då utvecklas vi som människor och upplever större djup, lycka och meningsfullhet i livet.

I parterapi ges du möjlighet att utforska dig själv och din relation tillsammans med din partner och få görbara verktyg att mötas i och förbättra er relation.

För att det ska bli möjligt behöver vi  möta oss själva och hämta information från vår historia, skapa möjligheter för att lugna nervsystemet och mötas i att "gå över bron" i det goda samtalet.
Jag möter er i det kärleksfulla hållandet, bron mellan er och guidar er till kontakt, närhet och det görbara i just er relation.
 

Läntan efter att höra ihop.

Med utbildningar och inspiration från EFT ( Emotionally focus couple therapy) Imago och psykosyntesen samt senaste forskningen inom Interpersionell Neurobiologi och med flera års erfarenhet av att möta par och familjer vet jag idag att relationer inte är något mystiskt som bara ska fungera och hålla år efter år efter att förälskelsens fas ebbats ut. Det är inte hellre längre några affäruppgörelser som kan redas ut med regler om hur vi ska gräla.

Det vi längtar mest efter ryms i orden 
Tillgänlgihet, Lyhördhet och Känslomässigt Engagemang.

Det finns en inneboende, universiellt behov hos människan av en relation som utgör en trygg hamn där den älskade upplevs som känslomässigt tillgänglig och återkopplande. När vi känner tillit och ett sunt beroende skapas en relation som blir en källa till trygghet och styrka för båda.

Varmt välkomna att boka tid och utforska dig och din relation i parterapi som skapar förutsättningar för att känna större tillit och djupare intimitet med varandra.

Tillgänglighet
Att vara känslomässigt närvrande i mötet med din partner skapar trygghet att vara sårbar och få en stark samhörighet

Lyhördhet
Att bli känslomässigt lyssnad på ger relationen en djupare närhet och intimitet.

Engagemang
Positivt känslomässigt engagemang skapar trygghet, mod och livsglädje i relationen.

Välkommen till mig på parterapi på min mottagning i centrala Borås!