coaching


- FÖR ETT LIV I BALANS -

Livscoaching Borås - i harmoni & balans

När du är redo att förändra din verklighet finns jag här som coach och guidar dig till att hitta ditt sanna jag. Du vet vad du vill känna, hur du vill må och vad du vill uppnå men inte vet hur du ska nå dit.
I stället för att förändra din yttre verklighet först få verktyg för att förändra din inre verklighet. Skapa din unika identitet, genomgå processer och få de resultat i det inre och yttre som du längtar efter.

Relationscoaching i Borås - i harmoni & balans

Relationscoaching

Våra relationer kan se ut på många sätt och har behov av att få hjälp i att mötas med omtanke, förståelse och längtan efter respekt. I relationscoaching möter jag er där ni är  och tillsammans ritar vi upp mål och utforskar verktygför att få in mer glädje, skratt och samhörighet i er relation. Exempel på relationer är syskon som vill få bättre kontakt, Vuxna föräldrar och barn som vill få en fin realtion i vuxen ålder...

Coaching för terapeuter i Borås - i harmoni & balans

I terapeuthandledning med mig så utgår vi från dina önskemål, vad du behöver, vad som är viktigt fördig och vad du vill. Vi ser till dig som människa i din yrkesroll och vad du vill uppnå yrkesmässigt.

Vi utforskar tankar, känslor och beteenden som uppstår i mötet med dig och din klient. Jag ger digutrymme, du får stöd i ditt lärande, du får tid till reflektion för att utvecklas i din roll som terapeut.


OMDÖMEN FRÅN BOKA DIREKT 


Sari S  ★★★★★

Linda guidar, hörsammar och hjälper klienten att växa och finna inre styrka och lugn med i ett tillitsfullt arbete med det som skaver. 

Frida K  ★★★★★

När man går till Linda är det som att kliva in i en stor, trygg, varm kram som ger en ovärderlig hjälp!

Daniel W  ★★★★★

Linda har hjälpt mig hantera så mycket svåra grejer. Ovärderlig hjälp!

Carina F  ★★★★★

Linda har gjort mitt liv så mycket bättre! Hon har så mycket kunskap, klokskap och hon har gett mig ovärderliga verktyg!

Jessica L  ★★★★★

Linda är fantastiskt. Hon Inger direkt ett lugn och en trygghet. Hon sätter ord på det jag tänker och känner och hon förklarar på ett begripligt sätt som gör att allt faller på plats. Allt blir så självklart. Linda ser hela människan och jag går därifrån med en känsla av helande.